Prowadzenie działalności gospodarczej na większą lub mniejszą skalę wiąże się z wieloma obowiązkami, ale i często z posiadaniem siedziby firmy. Zatrudnieni w niej ludzie mają pewien zakres obowiązków i jakkolwiek mogą pilnować porządku w obrębie swoich stanowisk pracy, tak nie należy do nich sprzątanie powierzchni biurowych. Czasami jest więc w tym celu tworzony odpowiedni etat, nazywany obecnie konserwatorem powierzchni płaskich, ale większość firm dla utrzymania czystości w siedzibie wynajmuje podmiot zewnętrzny, czyli firmę sprzątającą.

Waga i trudności w utrzymywaniu czystości w firmie

Sprzątanie może się wydawać proste, a przy tym dla większości ludzi będzie to czynność nużąca. Stąd coraz większa popularność usługi firm sprzątających i nie tylko w wypadku biur, ale również domów i mieszkań. Sprzątanie, a szczególnie dokładne nie jest ani proste, ani łatwe i zajmuje niestety dużo czasu. Jednocześnie dobra organizacja pozwala na ogarnianie przestrzeni bez nadmiernego wysiłku i w tym się specjalizują firmy sprzątające.

Sprzątanie powierzchni biurowych wymaga precyzji i musi być wykonywane wzorcowo. Tylko w czystych i jasnych pomieszczeniach można się poczuć komfortowo, a to z kolei sprzyja wydajniejszej pracy. Musi być przeprowadzane systematycznie, a okresowo wymaga porządków generalnych, z praniem wykładzin włącznie. Tylko współpraca z firmą sprzątającą zapewni pełen zakres i fachowość wykonywania tego rodzaju zadań.

Czym zajmuje się zewnętrzna firma sprzątająca?

Decydowanie się na korzystanie z usług zewnętrznej firmy sprzątającej nie oznacza ingerencji tego podmiotu w bezpieczeństwo biura. Oczywiście firmy mają swoje tajemnice i muszą być one chronione, ale każda firma powinna w tym zakresie posiadać pewne procedury. Ponadto wybór firmy sprzątającej nie powinien odbywać się bez rozpoznania i tutaj warto postawić na podmiot działający już od jakiegoś czasu w branży i mający dobrą opinię. Sprawdzenie takiej firmy nie powinno być trudne. Wystarczy dowiedzieć się u samej wybieranej firmy o wykonywanych przez nią obecnie świadczeniach i zapytać o długość ich trwania. Jeżeli firma sprzątająca wykonuje swoje usługi na rzecz jakiegoś biurowca i robi to nieprzerwanie od roku bądź dłużej, będzie to niezaprzeczalnie oznaczało, że usługobiorca jej z jej pracy zadowolony.

Ponadto zakres usług firmy sprzątającej może być określany dowolnie według zapotrzebowania. Tajnymi pomieszczeniami firmowymi mogą się zajmować sami pracownicy albo mogą być sprzątane przez firmę zewnętrzną pod nadzorem. Takiej firmie można zlecać konkretne zadania oraz zlecać do ogarniania dowolną i wybraną ilość pomieszczeń. Można również zlecać sprzątanie firmie zewnętrznej tylko w wypadku konkretnych sezonowych prac, np. umycie okien po sezonie zimowym, czy wspominane już głębokie czyszczenie wykładzin.

Najczęściej jednak sprzątanie biur zlecane firmie zewnętrznej dotyczy podstawowego utrzymywania czystości w obrębie biurowych pomieszczeń. Chodzi oczywiście o mycie podłóg, usuwanie kurzu, czy utrzymywania w czystości toalet wraz z uzupełnianiem papierowych ręczników, mydeł, czy papieru toaletowego. W nowoczesnych biurowcach często obecnie znajdują się oprócz sprzętów rośliny, a te również wymagają opieki. Ich pielęgnację także można zlecić firmie sprzątającej, a poza tym szereg prac porządkowych odnoszących się do otoczenia biurowca lub siedziby firmy.